Trung tâm phát triển cộng đồng miền núi (CMD)
24/01/2015 3:34 CH 1460 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CMD

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển cộng đồng miền núi

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Văn Sún

0913271366

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912661888 (Cát)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 59, Đường Lê Quý Đôn, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang

Điện thoại

0219.3863289

Fax

 

Email

cmdhagiang@yahoo.com.vn

Website

 

Thành lập

397/ QĐ-LHH

06/7/10

Số đăng ký

A-934

27/9/10

Cơ quan chủ quản