Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tài chính (CENCOFI)
12/01/2015 10:21 SA 1259 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CENCOFI

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và tư  vấn  tài chính

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Văn Hoá: 0913236772

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0972727280 (Hanh)

0912716868 (Hậu)

Chức vụ

 

Địa chỉ

136 đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

37931340

Fax

37920847

Email

 

Website

 

Thành lập

97(TC - LHH)

24/2/03

Số đăng ký

A074

22/4/03

Cơ quan chủ quản