Trung tâm nghiên cứu và tư vấn công nghệ môi trường (CET)
24/01/2015 3:07 CH 1813 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CET

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn công nghệ môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Xuân Sơn

0916218680

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 15, hẻm 1/152/29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội

Điện thoại

37913122

Fax

37913122

Email

 

Website

 

Thành lập

1464/ QĐ-LHH

06/11/09

Số đăng ký

A-883

10/12/09

Cơ quan chủ quản