Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học (CRCB)
24/01/2015 3:16 CH 1378 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CRCB

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Đình Trọng

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0915000673 (Chiến)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 9, ngõ 20, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37641298

Fax

37641298

Email

pdtrong@hotmail.com

Website

 

Thành lập

81/ QĐ-LHH

10/02/10

Số đăng ký

A-903

12/4/10

Cơ quan chủ quản