Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ gia đình và phát triển cộng đồng (CEFACOM)
12/01/2015 3:02 CH 1341 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CEFACOM

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ gia đình và phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Thúy Lan

0903211997

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Quế Anh:

0904196659

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 45, ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

35372258

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

597(QĐ-LHH)

19/5/2005

Số đăng ký

A-377

15/06/05

Cơ quan chủ quản