Trung tâm nghiên cứu, đào tạo tư vấn Kinh tế, Pháp luật và Môi trường (CENLEE)
13/01/2015 1:57 CH 992 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CENLEE

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu, đào tạo tư vấn Kinh tế, Pháp luật và Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Tô Thị ái

0913805849 (Tuấn)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

749 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(08) 2131216

Fax

(08) 2621007

Email

(08) 2621007

Website

 

Thành lập

152/ QĐ-LHH

15/02/08

Số đăng ký

A-708

12/3/08

Cơ quan chủ quản