Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ (CENSIP)
12/01/2015 10:25 SA 1339 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CENSIP

Tên cơ quan

Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ

Thủ trưởng đơn vị

Trần Văn Phương

0913220457

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

19/89 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

5376340

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

342 (TC - LHH)

12/5/03

Số đăng ký

A-090

2/6/03

Cơ quan chủ quản