Trung tâm bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi
28/10/2014 10:49 CH 1065 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CPAH
Tên cơ quan Trung tâm bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi
Người đứng đầu Phạm Văn Vượng
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ P. 309 - Nhà B trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
Điện thoại 04.8766491
Fax  
Email Vtm11111@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam