Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học
28/10/2014 10:49 CH 1419 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CBC
Tên cơ quan Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học
Người đứng đầu TS.Lại Minh Hiền
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 343/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 04.36406792
Fax 04.7547748
Email kienttt@vnu.edu.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện việc xây dựng quy hoạch, chương trình hành động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát triển bền vững.

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các hệ sinh thái nhạy cảm, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã đang bị đe doạ và các giống loài bản địa có giá trị khoa học và kinh tế cao.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các đề tài, đề án, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học như: các biện pháp trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, các giá trị đa dạng sinh học; bảo tồn và phát triển các giống loài đang bị đe doạ trong thiên nhiên hoặc trong nuôi trồng.

- Tạo cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học góp phần nâng cao đời sống, phát triển cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông, chương trình giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức cho tất cả các đối tượng về công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật và tài liệu tuyên truyền trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học.

- Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học với các tổ chức quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng Bảo tàng sinh vật Việt Nam và Trung tâm lưu giữ nguồn gen.

Những lĩnh vực hoạt động chính:

- Nghiên cứu Khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ

- Chăm sóc sưc khỏe.

- Môi trường.

- KH tự nhiên

- KH Y dược

Thông tin nhân lực: Chính nhiệm: 3    Kiêm nhiệm: 4

Sở trường và thế mạnh:

- Nghiên cứu Khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ

- Môi trường