Trung tâm Tư vấn và triển khai công nghệ năng lượng (CODECET)
11/01/2015 11:16 SA 1883 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CODECET

Tên cơ quan

Trung tâm Tư vấn và triển khai công nghệ năng lượng

Thủ trưởng đơn vị

Lê Quang Diện, 0912105187

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

293 Phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

62863144, 62863145

Fax

62863144

Email

codecet@yahoo.com, 38587570

Website

 

Thành lập

97 (TC-LHH), 7/2/94

Số đăng ký

287, 16/5/94

Cơ quan chủ quản

 
Đã giải thể theo Quyết định 707/QĐ-LHHVN, ngày 29/09/2021, Giải thể Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ Năng lượng (CODETECT)