Trung tâm Nghiên cứu và phục chế công trình cổ, công trình tôn giáo
28/10/2014 10:49 CH 886 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt ARP
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu và phục chế công trình cổ, công trình tôn giáo
Người đứng đầu Nguyễn Như Ngọc
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 44B - Phố Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại 04.9717977
Fax 04.9717988
Email arp@arpcorr.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam