Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn biến đổi khí hậu và môi trường (CSACCE)
25/01/2015 3:14 CH 2375 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CSACCE

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn biến đổi khí hậu và môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Trần Việt Liễn

0975734048

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Đội 8, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại

37845387

Fax

 

Email

csacce@gmail.com

Website

 

Thành lập

22 QĐ-LHHVN

06/01/12

Số đăng ký

A-1023

04/5/12

Cơ quan chủ quản