Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và Phát triển (CERED)
11/01/2015 11:01 SA 3019 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CERED

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và Phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Hải, 0913581328

Chức vụ

Giám đốc

Chức vụ

 

Người thường trực

Nguyễn Hữu Ninh

Chức vụ

Phó Giám đốc

Địa chỉ

Số 24 ngõ 27 Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại

8515213

Fax

04515213

Email

 

Website

 

Thành lập

881 (TC-LHH), 6/11/93

Số đăng ký

408, 4/8/95

Cơ quan chủ quản