Trung tâm Huy động cộng đồng VN phòng chống HIV/AIDS (VICOMC)
11/01/2015 11:25 SA 1935 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

VICOMC

Tên cơ quan

Trung tâm Huy động cộng đồng VN phòng chống HIV/AIDS

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Văn Khoát, 0904909040

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 19, Trung tâm Thương mại, Khu đô thị Định công, Hoàng mai, Hà Nội

Điện thoại

62851425

Fax

04.6335401

Email

 

Website

 

Thành lập

1147 (TC-LHH), 1/12/1994

Số đăng ký

404, 17/7/95

Cơ quan chủ quản