Trung tâm Hỗ trợ Năng lực Cộng đồng (CAA)
13/01/2015 1:53 CH 1024 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CAA

Tên cơ quan

Trung tâm Hỗ trợ Năng lực Cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hồng Tiến

0983053869

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P 830, K1 khu đô thị mới Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại

38711468

Fax

38711468

Email

8711468@vnn.vn

Website

 

Thành lập

1753/ QĐ-LHH

18/12/07

Số đăng ký

A-693

26/12/07

Cơ quan chủ quản