Trung tâm Giám định Sở hữu Trí tuệ
28/10/2014 10:49 CH 963 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CEIP
Tên cơ quan Trung tâm Giám định Sở hữu Trí tuệ
Người đứng đầu Trần Ngọc Sơn
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 12 Ngõ Hàng Đậu, Hà Nội
Điện thoại 04.39332647
Fax 04.38241358
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam