Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước
28/10/2014 10:49 CH 1296 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt WARECOD
Tên cơ quan Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước
Người đứng đầu Đào Thị Việt Nga
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ P801 - Toà nhà Hacisco - Số 15 - Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 04.5183126\04.7730828
Fax 04.8564846\04.7739491
Email Warecod@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước

Nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực của trung tâm.

- Phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước như nước mặt, nước ngầm, bảo tồn sông ngòi và các vùng đất ngập nước.

- Phát triển cộng đồng bền vững, tái định cư, xóa đói giảm nghèo.

- Dịch vụ khoa học - công nghệ: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đánh giá tác động môi trường, đánh giá các chương trình, dự án phát triển, phát triển bền vững tài nguyên nước, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học… trong các lĩnh vực nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ cũng như các quy định khác của Nhà nước và Liên hiệp hội Việt Nam.