TT phát triển kinh tế- xã hội và môi trường cộng đồng (CSEED)
12/01/2015 3:14 CH 1223 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CSEED

Tên cơ quan

TT phát triển kinh tế- xã hội và môi trường cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Thân Thị Chung

0913004635

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P.2012, Tòa nhà GpInvest số 170, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

62776392, 93

Fax

62776391

Email

office@cseed.org.vn

chung@cseed.org.vn

Website

 

Thành lập

77/QĐ-LHH

17/01/06

Số đăng ký

A-479

25/01/06

Cơ quan chủ quản