TT phát triển bền vững
12/01/2015 2:55 CH 959 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

TT phát triển bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Thu Hương

0913221440 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 2, số 1, ngõ 2, đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

2129161

Fax

62691383

Email

vnsdc@viettel.vn

Website

 

Thành lập

87/QĐ-LHH

21/01/2005

Số đăng ký

A350

5/4/05

Cơ quan chủ quản