TT nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường (CRAIBE)
12/01/2015 3:12 CH 928 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CRAIBE

Tên cơ quan

TT nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Năm

0903413556

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 9A. phố Nghĩa Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại

7563859

Fax

7566461

Email

 

Website

 

Thành lập

1129(QĐ-LHH)

14/10/05

Số đăng ký

A-444

28/10/05

Cơ quan chủ quản