TT giáo dục truyền thông và phát triển cộng đồng (CCC)
12/01/2015 2:03 CH 1131 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CCC

Tên cơ quan

TT giáo dục truyền thông và phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Công 0913238868

0985696869

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P. 401, nhà B1, trường cao đẳng Thương mại và du lịch HN, 01 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại

23223368

0988242693

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

741 (TC - LHH)

15/10/03

1438 (QĐ - LHH)

15/10/07

Số đăng ký

A189

22/12/03

Cơ quan chủ quản