TT cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (CAERI)
12/01/2015 2:57 CH 988 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CAERI

Tên cơ quan

TT cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Văn Lang

0913213352

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

phòng 101, nhà D6, p. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

04.8689889

0913213325

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

92(QĐ-LHH)

21/01/2005

Số đăng ký

A346

7/3/2005

Cơ quan chủ quản