Liên hiệp ứng dụng và phát triển công nghệ
28/10/2014 10:49 CH 895 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UTAD
Tên cơ quan Liên hiệp ứng dụng và phát triển công nghệ
Người đứng đầu Đào Trọng Đạt
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 26 Ngách 93/20 - Ngõ 93 - Phố Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại 04.8523297/04.8523446
Fax 04.8523446
Email RTD-UTAD@fpt.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Liên kết mọi tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân các nhà khoa học, công nghệ và kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phát hiện sáng kiến, các kết quả nghiên cứu - triển khai các công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới và tìm nơi áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tập hợp các tổ chức, các nhà khoa học - công nghệ để tiến hành các hoạt động sau đây:

 

 

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu triển khai, khảo sát và nghiên cứu thị trường, tổ chức các dịch vụ khoa học - công nghệ nhằm phổ biến kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

+ Tổ chức chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất, hợp tác khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

 

 

+ Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học - công nghệ, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm mới, phục vụ chuyển giao công nghệ.

 

 

+ Tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên môn nghiệp vụ.

 

 

+ Phát triển quan hệ quốc tế với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc trao đổi cán bộ, thông tin khoa học công nghệ, trong đào tạo bồi dưỡng và trong sản xuất thực nghiệm.

 

 

Số nhân viên: chính nhiệm:      4          kiêm nhiệm: 2

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ khoai tây.

Đối tượng hưởng lợi chính

- Tất cả mọi người, đặc biệt là nông dân.