Liên hiệp khoa học sản xuất Cơ điện ứng dụng
28/10/2014 10:49 CH 1116 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UST
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học sản xuất Cơ điện ứng dụng
Người đứng đầu Nguyễn Xuân Lam
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 10 Trương Định - Phường 6 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.8291867
Fax 08.8224664
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản