Liên hiệp khoa học kỹ thuật công trình
28/10/2014 10:49 CH 1463 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học kỹ thuật công trình
Người đứng đầu Lê Đức Bảo
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Km13 đường 32, nhà C1 khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại 04.37659660
Fax 04.37659661
Email seenhn@seen.com.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ tự động, điện tử công trình và công nghệ xử lý chất thải.

 

 

- Nghiên cứu lập dự án, thiết kế kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao thiết bị chuyên dùng cho các công trình điện, tự động hoá và xử lý chất thải trong công nghiệp và dân dụng;

 

 

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

 

 

- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu.

 

 

- Dịch vụ khoa học công nghệ: thông tin, tư vấn, phát triển, chuyển giao công nghệ, lập dự án kỹ thuật.

 

 

- Thẩm định thiết kế công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học, vận hành và bảo trì các thiết bị và dây truyền tự động

 

Thông tin nhân lực: Chính nhiệm: 10 người

 

Các đề tài/dự án do đơn vị chủ trì:

- Thiết kế trạm xử lý nước thải Khu đô thị Ciputra

- Sửa chữa hệ thống điều khiển trung kế-Tổng công ty giấy Bãi Bằng

- Khảo sát, thiết kế, sửa chữa nâng cấp thiết bị trạm xử lý nước cấp

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển bộ phận nước cấp nhà máy điện sang Hệ thống chiếu sáng DCS.