Liên hiệp khoa học kỹ thuật Công trình (SEEN)
12/01/2015 9:51 SA 1710 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SEEN

Tên cơ quan

Liên hiệp khoa học kỹ thuật Công trình

Thủ trưởng đơn vị

Lê Đức Bảo

0903407272

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Km13 đường 32, nhà C1 khu công nghiệp Từ Liêm,Hà Nội

Điện thoại

7659660

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

474 (TC - LHH)

28/5/02

Số đăng ký

555

19/6/02

Cơ quan chủ quản