Liên hiệp khảo sát xây dựng, nền móng và môi trường(UCIFE)
13/01/2015 8:29 SA 1311 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

UCIFE

Tên cơ quan

Liên hiệp khảo sát xây dựng, nền móng và môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Trãi

0912000079

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P 1608, nhà 17T10, KĐT Trung Hoà-Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

62512108, 38646435

Fax

62512108, 38646435

0904268297 (Đại)

Email

ksvantrai@yahoo.com

Website

 

Thành lập

585/QĐ-LHH

5/5/06

Số đăng ký

A523

2/6/06

Cơ quan chủ quản