Liên hiệp hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ
28/10/2014 10:49 CH 1255 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt STD
Tên cơ quan Liên hiệp hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ
Người đứng đầu Nguyễn Ngọc Quán
Chức vụ Tổng giám đốc
Chức vụ Tổng giám đốc
Người thường trực Nguyễn Hồng Quang
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ 17B Phan Đình Phùng - Hà Nội
Điện thoại 04.2700083
Fax  
Email std@stdgis.com
Website www.stdgis.com
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu thăm dò, khai thác thử và chuyển giao công nghệ khai thác đá quý và các tài nguyên quý hiếm khác tại các vùng có nguyên liệu.

 

 

- Nghiên cứu công nghệ, chế tác đá quý, đá bán quý, nâng cao chất lượng tài nguyên và nguyên liệu, mở rộng các mẫu mã sản phẩm, các mặt hàng có sử dụng tài nguyên quý hiếm và tìm kiếm thị trường mới nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

 

 

- Nghiên cứu và triển khai việc trồng các giống nho có hiệu quả kinh tế và chuyển giao công nghệ chế biến nho tại Việt Nam

 

 

- Tư vấn chuyển giao công nghệ tiên tiến, trao đổi đào tạo chuyên gia và lao động kỹ thuật, trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật và hợp tác khoa học kỹ thuật với các tổ chức khoa học, kinh tế trong và ngoài nước.

 

 

- Thực hiện các nhiệm vụ mà Liên hiệp hội Việt nam giao