Liên hiệp Khoa học, Đầu tư, Hỗ trợ nhân đạo và Phát triển cộng đồng
28/10/2014 10:49 CH 1131 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UID
Tên cơ quan Liên hiệp Khoa học, Đầu tư, Hỗ trợ nhân đạo và Phát triển cộng đồng
Người đứng đầu Ths Lý Đình Sang
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số nhà 507B đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 04.39979794
Fax 04.37434499
Email lienhiepuid@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Lĩnh vực hoạt động chính:

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

 

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

 

 

-Chăm sóc sức khỏe

 

 

-Môi trường

 

 

-Đào tạo 

-Kỹ thuật và Công nghệ

Tôn chỉ mục đích:

Nghiên cứu khoa học về giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Đầu tư hỗ trợ nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Chức năng nhiệm vụ:

-Tập hợp đội ngũ tri thức, nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đầu tư trên lĩnh vực công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ xanh, sạch, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống

-Ứng dụng, triển khai các công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sạch trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường.

-Nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án nâng cao hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nhân đạo vì sự phát triển của các cộng đồng.

-Tổ chức đào tạo nghề, nâng cao năng lực và hỗ trợ các đối tượng thiệt thòi.

-Tổ chức các hoạt động kinh tế và dịch vụ tạo nguồn thu để bù đắp đầu tư và hỗ trợ nâng cao năng lực việc làm cho các đối tượng thiệt thòi trong xã hội.

-Thực hiện các hợp đồng quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Thông tin nhân sự:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

11

 

 

 

1

 

 

9

 

 

1

 

 

     

Trong đó số Nữ

 

 

4

 

 

   

3

 

 

1

 

 

     

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

4

 

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

     

Kiêm nhiệm

 

 

7

 

 

   

7

 

 

       

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

6

 

 

   

5

 

 

1

 

 

     

Từ 36-60 tuổi

 

 

3

 

 

 

1

 

 

2

 

 

       

Trên 60 tuổi

 

 

2

 

 

   

2

 

 

       

Sở trường và thế mạnh:

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

 

 

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

 

-Chăm sóc sức khỏe