Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng Vật lý-Tin học
28/10/2014 10:49 CH 1361 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UNIPA
Tên cơ quan Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng Vật lý-Tin học
Người đứng đầu Võ Đắc Bằng
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực Hoàng Gia Thế
Chức vụ Trưởng ban Hành chính - Tài vụ
Địa chỉ Nhà số 5, ngõ 38, ngách 38/24, hẻm 38/24/4 đường Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 04.8361139/04.7531834
Fax  
Email unipats@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Tiến hành các nghiên cứu về Vật lý - Tin học phục vụ cho các nhu cầu về phát triển khoa học công nghệ và các nhu cầu của các ngành kinh tế quốc dân.

 

 

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến Vật lý - Tin học.

 

 

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.

 

 

- Đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

 

 

- Thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.