Liên hiệp KHCN Tin học ứng dụng (UIA)
11/01/2015 10:16 SA 14180 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

UIA

Tên cơ quan

Liên hiệp KHCN Tin học ứng dụng

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thế Khanh, 0983314387

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 1 Đông tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

35745150

Fax

04.4525517

Email

lhuia@fpt.vn

Website

 

Thành lập:

338(TC-LHH) 21/4/1993

Số đăng ký

188, 8/11/93

Cơ quan chủ quản