Liên hiệp KH Hỗ trợ phát triển văn hóa du lịch (SCT)
11/01/2015 10:50 SA 2198 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SCT

Tên cơ quan

Liên hiệp KH Hỗ trợ phát triển văn hóa du lịch

Thủ trưởng đơn vị

Trường Sinh, NR: 8521144; 0903461126

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

7/43 Phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

8521144

Fax

04 5744183

Email

 

Website

 

Thành lập

722 (TC-LHH), 21/9/1993

Số đăng ký

278, 26/4/94

Cơ quan chủ quản