Trung tâm Tư vấn về Quản lý và Phát triển (CMDC)
13/11/2018 5:32 CH 735 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CMDC

Tên cơ quan

Trung tâm Tư vấn về Quản lý và Phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Đàm Thị Ngân

0982362168

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 1, Toà nhà Việt Úc, Khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

62872666 (viện châu á)

Fax

62873066

Email

 

Website

 

Thành lập

616QĐ-LHHVN

18/9/12

Số đăng ký

A-1058

19/10/2012

Cơ quan chủ quản