BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
03/03/2020 1:33 CH 588 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐT: 024-39448487/39439911

Email: htqtvusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Dương Thị Nga

Trưởng Ban

0912.440.508

024.3944.8487

ngavusta@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0904.106.156

024.3943.9911

hai.nt.hanoi@gmail.com

3

Nguyễn T. Thanh Huyền

Chuyên viên

0984.744.798

024.3943.9911

thanhhuyenvusta@gmail.com

4

Tạ Thanh Quế

CVC

0902.153.544

024.3943.7785

quephong04@gmail.com