BAN TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH HỘI
07/05/2021 11:31 SA 500 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH HỘI

ĐT: 024-39432207/024-39439953/024-38229583

Email: tochuc.vusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Phạm Hữu Duệ

Trưởng Ban

0904.178.781

0934.010.465

024.3943.2207

duephamhuu@gmail.com

huudue@yahoo.com

2

Trần Thị Hồng Ánh

P. Trưởng Ban

0969.157.933

024.3943.9953

anhvusta@gmail.com

3

Nguyễn Hồng Yến

Thường trực

Hội đồng TĐKT

0986.565.334

024.3632.0758

yenvusta2004@gmail.com

4

Ngô Thị Thanh Quý

CVC

0904.171.282

024.3822.9583

ngothanhquy03@gmail.com

5

Nguyễn Sinh Thành

CVC

0904.232.523

024.3822.9583

sinhthanh@gmail.com

6

Trần Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

0914.599.609

hanhvusta@gmail.com