Thông báo số 890/TB-LHHVN, ngày 09/12/2020, triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)
11/12/2020 5:46 CH 744 lượt xem
Cỡ chữ +-