Thông báo số 686/TB-LHHVN, ngày 19/10/2020, thông báo kết quả đánh giá các tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng (logo) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
20/10/2020 4:33 CH 910 lượt xem
Cỡ chữ +-

- Nội dung thông báo

- Hình ảnh 05 tác phẩm biểu trưng logo dự thi vào chung khảo cuộc thi