Thông báo số 383/TB-LHHVN, ngày 29/06/2020 về việc Tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 và Hội đồng Trưng ương Liên hiệp Hội Việt Ban lần thứ 6 (Khóa VII)
30/06/2020 10:10 SA 795 lượt xem
Cỡ chữ +-