Thông báo số 139/TB-LHHVN, ngày 15/03/2021 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 02 ô tô bốn chỗ của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam
16/03/2021 2:16 CH 686 lượt xem
Cỡ chữ +-