Nghị quyết số 01/NQ-LHHVN, ngày 28/12/2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
29/12/2020 11:20 SA 656 lượt xem
Cỡ chữ +-