Thông báo về việc giải thể Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ Nguồn lợi Thủy sinh và Môi trường (ACTTARE)
30/03/2018 3:46 CH 1169 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 30 / 3 /2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành quyết định số 296/QĐ-LHHVN về việc giải thể Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ Nguồn lợi Thủy sinh và Môi trường (ACTTARE).

Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ Nguồn lợi Thủy sinh và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-LHH ngày 18/3/2002 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm có trụ sở chính đăng ký tại số 224, Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Lý do giải thể: Hiện nay Trung tâm ACTTARE hoạt động không hiệu quả.

- Nội dung quyết định