Thông báo về việc giải thể Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường Biển
03/05/2018 12:45 CH 1518 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 03/ 5 /2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành quyết định số 432/QĐ-LHHVN về việc giải thể Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường Biển.

Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường Biển được thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-LHHVN ngày 07/6/2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm có trụ sở chính đăng ký tại số số 264, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Lý do giải thể: Hiện nay Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường Biển hoạt động không hiệu quả.

- Quyết định số 393/QĐ-LHHVN