Thông báo số 104/LHHVN-PBKT ngày 1/3/2018, về việc Thông báo danh sách các đơn vị phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Truyền thông và Phổ biến Kiến thức năm 2018
06/03/2018 8:41 SA 3589 lượt xem
Cỡ chữ +-