Công văn số 744/LHHVN-HTQT, ngày 25/10/2018, về việc Báo cáo công tác đối ngoại năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019
26/10/2018 2:20 CH 1713 lượt xem
Cỡ chữ +-