BAN TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI
07/05/2021 11:35 SA 475 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

ĐT: 024-39454025/39432684

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

 

1

Bùi Kim Tuyến

Trưởng Ban

0912.260.349

024.3945.4025

tuyenbuikim@gmail.com

2

Lê Thanh Tùng

P. Trưởng Ban

0982.427.782

024.3943.2684

thanhtungtvpb@gmail.com

3

Hồ Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0904.241.339

024.3943.3109

hothuylinh0303@gmail.com

4

Bùi Hồng Ninh

Chuyên viên

0915.323.757

024.3943.3109

bhninh2010@gmail.com

5

Lê Thị Thủy

Chuyên viên

0968.196.699

024.3943.2684

lethuytvpb@gmail.com